Mandate

Section 2 of Republic Act No. 8468 “An Act Converting the Don Severino Agricultural College in the Municipality of Indang, Province of Cavite into a State University, to be Known as the Cavite State University” states that,

The University shall primarily provide advance instruction and professional training in agriculture, science and technology, education and other related fields, undertake research and extension services, and provide progressive leadership in these areas.

Vision

The premier university in historic Cavite globally recognized for excellence in character development, academics, research, innovation and sustainable community engagement.


Mithiin ng Pamantasan

“Ang nangungunang pamantasan sa makasaysayang Kabite na kinikilala sa kahusayan sa paghubog ng mga indibidwal na may pandaigdigang kakayahan at kagandahang asal.”

Mission

Cavite State University shall provide excellent, equitable and relevant educational opportunities in the arts, sciences and technology through quality instruction and responsive research and development activities. It shall produce professional, skilled and morally upright individuals for global competitiveness.


Hangarin ng Pamantasan

“Ang Cavite State university ay makapagbigay ng mahusay, pantay at makabuluhang edukasyon sa sining, agham at teknolohiya sa pamamagitan ng may kalidad na pagtuturo at tumutugon sa pangangailangang pananaliksik at mga gawaing pangkaunlaran. Makalikha ito ng mga indibidwal ng dalubhasa, may kasaysayan at kagandahan-asal sa pandaigdigang kakayahan.”

Core Values

Truth
Excellence
Service

Quality Policy

We Commit to the highest standards of education, value our stakeholders, Strive for continual improvement of our products and services, and Uphold the University’s tenets of Truth, Excellence, and Service to produce globally competitive and morally upright individuals.

 

This page was last edited on 8 May 2023.