Cavite State University shall provide excellent, equitable and relevant educational opportunities in the arts, sciences and technology through quality instruction and responsive research and development activities. It shall produce professional, skilled and morally upright individuals for global competitiveness.


Hangarin ng Pamantasan

“Ang Cavite State university ay makapagbigay ng mahusay, pantay at makabuluhang edukasyon sa sining, agham at teknolohiya sa pamamagitan ng may kalidad na pagtuturo at tumutugon sa pangangailangang pananaliksik at mga gawaing pangkaunlaran. Makalikha ito ng mga indibidwal ng dalubhasa, may kasaysayan at kagandahan-asal sa pandaigdigang kakayahan.”