The premier university in historic Cavite recognized for excellence in the development of globally competitive and morally upright individuals


Mithiin ng Pamantasan

“Ang nangungunang pamantasan sa makasaysayang Kabite na kinikilala sa kahusayan sa paghubog ng mga indibidwal na may pandaigdigang kakayahan at kagandahang asal.”