The premier university in historic Cavite globally recognized for excellence in character development, academics, research, innovation and sustainable community engagement.


Mithiin ng Pamantasan

“Ang nangungunang pamantasan sa makasaysayang Kabite na kinikilala sa kahusayan sa paghubog ng mga indibidwal na may pandaigdigang kakayahan at kagandahang asal.”