Loading

ADVISORY

To all the parents and students,

We would like inform you that all the campuses of Cavite State University will open the classes this coming September 7, 2020. Because of the pandemic, no face-to-face classes will be conducted and this type of teaching may only be done on the second semester (January 2021), depending on the decision of IATF, CHED and the LGU.

With the flexible mode of teaching, a combination of online and offline classes (through modules) will be implemented. No class will be held as purely online. This is to give opportunities for other students who may not have the capacity to participate in the said mode. All of these measures will be explained further before classes start through the orientations.

AGAIN, THE UNIVERSITY WILL NOT IMPLEMENT A PURELY ONLINE MODE OF TEACHING.

Thank you and we hope for the safety of everyone.

PAUNAWA

Sa mga Magulang at Mag-aaral:

Nais po naming ipabatid sa inyong lahat na ang Cavite State University at mga sangay nito sa buong probinsya ay magbubukas ng klase sa ika-7 ng Setyembre 2020.

Dahil sa pandemya, wala pong magaganap na face-to-face na klase sa buong semester. Maaari lamang magkaroon ng ganitong paraan ng pagtuturo sa darating na ikalawang semestre (Enero 2021) subalit ito ay nakabatay pa rin sa rekomendasyon ng ng IATF, CHED at LGU.

Ang pamantasan ay gagamit ng flexible na pamamaraan sa pagtuturo. Ito po ay kumbinasyon ng ONLINE at OFFLINE o sa pamamagitan ng MODULES.

Wala pong klase na gagawin na purong ONLINE. Ito po ay upang mabigyan ng pagkakataon ang mga mga mag-aaral na walang kapasidad sa nasabing pamamaraan.

Ang lahat po ng panuntunang ito ay muli naming ipaliliwanag sa inyo bago magpasukan sa pamamagitan ng mga oryentasyon.

MULI PO NAMING IPINABABATID NA ANG PAMANTASAN AY HINDI GAGAMIT NG PURONG ONLINE NA PAMAMARAAN.

Maraming salamat po at manatili po sanang ligtas ang lahat.